Xem kĩ Hướng dẫn học tập trên Hệ thống BEYO.VN trước khi vào học tập! Khám phá ngay clear
avatar

Đỗ Chí Hiếu

Học viên

fb

Cài đặt hồ sơ chung

avatar

Tóm tắt sơ lượt

Học vấn

Điểm vượt khó trung bình

8
0 10

Điểm chi tiết

Nộp bài muộn
Không làm bài tập
Đổi buổi học
Đang tải dữ liệu...